הסכום המזערי לתרומה, המאפשר קבלת זיכוי ממס לשנת 2019 הנו 190 ₪ והסכום הכולל המאפשר זיכוי לשנת 2019 הנו 9,322,000 ₪. תקרת התרומות לזיכוי הנה 30% מההכנסה החייבת במס לאותה שנה או 9,322,000 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

 

 
 
 

 

קטגוריות: art

סגור לתגובות