כמה פעמים היו לך שאלות שלא קבלת עליהן תשובות?!

אנו סבורים שלא מעט פעמים ולכן, לאור שאלות רבות וחוזרות, החלטנו לאגד מקבץ תשובות והכוונות מתוך הידע והניסיון המקצועי שלנו.

מע"מ  הינו מס עקיף המוטל על צריכה עפ"י אחוז קבוע המהווה את ההפרש שבין המחיר הסופי לבין סך…

מס הכנסה –  הנו מס ישיר אשר מוטל על רווחיהם והכנסותיהם של חברות ויחידים. כנגד מס זה ניתן…

ביטוח לאומי  הנו מס ישיר הנגבה ממעסיקים ועובדים הבא להגן על אזרחי המדינה מבחינה כלכלית…

הצהרת הון   הנה דין וחשבון על נכסים והתחייבויות לתאריך נתון של תושב ישראל למס הכנסה בהתאם…

החזר מס  הינו זכות הניתנת לנישום שלא חייב בהגשת דוח שנתי לדרוש ממס הכנסה מס ששילם ביתר…