ארכיון פוסטים עבור ‘art’ קטגוריה

ביום 16/05/2017, פרסמה רשות המסים את חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז-2017. המשמעות של הוראת השעה הנה – הגדלת נקודות הזיכוי לאם ולאב עבור ילדיהם עד גיל 5 וזאת לשנים 2017 ו – 2018 בלבד. לנוכח היתרונות המשמעותיים של הטבה הזו, הוחלט להפוך אותה לקבועה!  הגדלת נקודות הזיכוי הנה בהתאם לפירוט הבא: בשנת הלידה – 1.5 נקודות זיכוי; בגילאים שנה עד חמש (ילד שטרם מלאו לו שש בשנת … Continue reading

קטגוריות: art

ביום שני, 26/12/2016, פרסמה (לראשונה) רשות המסים את רשימת עמדותיה החייבות בדיווח לשנת 2016 בנושאים: מס הכנסה ומיסוי בינלאומי; מע"מ; מכס. מאז ובכל שנה, מתווספות לרשימה עמדות נוספות. לדברי מנהל רשות המסים, מר משה אשר, החלת חובת דיווח על העמדות, כפי שהוגדרו בחוק, תתרום להתמודדות טובה יותר של רשות המסים עם תכנוני המס הקשים והפרשנויות הקיצוניות, המקטינים באופן לא ראוי את תשלומי המס של הנוקטים בהם ותגביר את השוויוניות בנטל המס. … Continue reading

קטגוריות: art

החל מינואר 2013 ניתן לשמור מסמכים סרוקים. ביום 5/6/13 פורסם חוזר מס הכנסה 9/2013 אשר נועד לסקור את התיקונים שנערכו בהוראות ניהול ספרים בדבר סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי.   לצפייה בחוזר מס הכנסה מס' 9/2013 – לחץ כאן>>        

קטגוריות: art

ביום רביעי, 16/1/2019, עודכן גובה מדרגות מס הרכישה בהתאם למדד שנת 2018 אשר התפרסם ביום 15.1.19. כידוע, מדרגות מס רכישה מתעדכנות בהתאם לחוק אחת לשנה. עוד באותו היום, פרסמה רשות המסים את הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2019 בדבר "עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה".   לצפייה בהודעת רשות המיסים – לחץ כאן>> לצפייה בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2019 – לחץ כאן>>

קטגוריות: art

הסכום המזערי לתרומה, המאפשר קבלת זיכוי ממס לשנת 2019 הנו 190 ₪ והסכום הכולל המאפשר זיכוי לשנת 2019 הנו 9,322,000 ₪. תקרת התרומות לזיכוי הנה 30% מההכנסה החייבת במס לאותה שנה או 9,322,000 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.          

קטגוריות: art