הצהרת הון הינה דין וחשבון על נכסים והתחייבויות לתאריך נתון של תושב ישראל למס הכנסה בהתאם לדרישה מפורשת של רשות המיסים.

 

הצהרת הון - כללי:

מהי מטרת הצהרת ההון?

מטרת הצהרת ההון הינה לבדוק האם דיווחי ההכנסות של הנישום על פני השנים משקפות בצורה ריאלית את מצבו הכלכלי. 

מי נדרש להגיש הצהרת הון?

לרוב, מי שנדרש להגיש הצהרת הון הינו מי שחייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה: בעלי חברות, עצמאיים ובמקרים מסוימים גם שכירים שהכנסתם עולה על סכום מסוים שנקבע בתקנות. במקרים בהם יש חשד להעלמת הכנסות נוהגת רשות המיסים לדרוש הצהרה כאמור.

כל כמה שנים נדרשים להגיש הצהרת הון?

אין זמן מוגדר לדרישה של הצהרת הון אך בד"כ, בהצהרת הון ראשונה, הדרישה היא לאחר שנה עד שנתיים מסיום השנה הראשונה בה נפתח התיק במס הכנסה. דרישה להצהרת הון נוספת יכולה להגיע לאחר 3-5 שנים ולעתים אף מעבר ל- 5 שנים וזאת בהתאם לענף העיסוק בו פועל הנישום. 

מה זה "הפרשי הון"?

הפרשי הון אלו אותם הפרשים הנובעים מהצהרת ההון המאוחרת לקודמתה.

מה זה "הפרשי הון" בלתי מוסברים?

אלו אותם הפרשים הנובעים מגידול בהון אשר לגביהם לא סופק הסבר משכנע לפקיד השומה שמצידו יכול לטעון שמדובר בהכנסות שלא דווחו ולחייב את הנישום במס. 

מה עלי לכלול בהצהרת ההון ואילו אישורים עלי לספק?

על הצהרת ההון לכלול את כל הנכסים וההתחייבויות בארץ ובחו"ל של הנישום, בת זוגו וילדיו עד גיל 18 (נדל"ן, רכבים, ריהוט וציוד, ניירות ערך, חייבי כספים באופן פרטי ועוד וכן, הלוואות למיניהן וזכאים אחרים). 

דוגמאות למסמכים שיש לצרף:

  • אישור יתרה מהבנק בגין עו"ש;
  • אישור יתרה מהבנק בגין פיקדונות וחסכונות – קרן בלבד;
  • אישור יתרה מהבנק בגין הלוואות – קרן בלבד;
  • אישור בגין הפקדות בלבד לקופות גמל וקרנות השתלמות;
  • באם קיים גם עסק אזי יש לצרף טופס 1342 – תקנות מס הכנסה (פחת);

מהן הוצאות מחייה/טבלאות מחייה?

הוצאות מחיה הן אומדן סטטיסטי לקביעת רמת מחייה כנגזרת לרמת ההכנסות. טבלאות מחיה הן טבלאות אשר מתפרסמות ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המאגדות באופן סטטיסטי (תוך התחשבות במספר הנפשות בתא המשפחתי ורמת ההכנסות) את הוצאות המחיה כגון: מזון, חינוך, בילויים ועוד.

עד מתי אפשר להגיש את הצהרת ההון?

ניתן להגיש את ההצרה עד 120 יום ממועד הדרישה. יחד עם זאת, במקרים מסוימים ניתן לקבל אורכה עפ"י שיקול דעתו של פקיד השומה.

האם ניתן להגיש הצהרת הון ללא עזרתו של בעל מקצוע?

כן. ניתן להגיש הצהרת הון ללא עזרתו של בעל מקצוע ובכך לחסוך מעט כסף אך כאשר תידרש, לאחר כמה שנים, להצהרה נוספת, ויתגלו טעויות ו/או "הפרשי הון" אז תתחיל הבעיה האמתית ולכן תזכור, אנחנו לא כאן בשביל למנוע ממך לעשות זאת לבד, אנחנו כאן בשביל לעזור לעתיד שלך להיות בטוח יותר.