החזר מס הינו זכות הניתנת לנישום שלא חייב בהגשת דוח שנתי לדרוש ממס הכנסה מס ששילם ביתר בתלושי השכר שלו.

האוכלוסייה השכיחה ביותר להגשת החזר מס הינה שכירים. עצמאיים ובעלי שליטה בחברות אינם מגישים דוח להחזר, שכן חייבים, עפ"י חוק, להגיש דוח שנתי על הכנסותיהם אשר במסגרתו נבדק עניין זה.

 

החזר מס - כללי:

מי רשאי להגיש בקשה להחזר מס?

בהתאם לסעיף 160 לפקודת מס הכנסה כל אדם, מלבד מי שחייב בהגשת דוח שנתי – כאמור בסעיף 159א' לפקודה, אשר שילם מס הכנסה במהלך השנה ובסופה מתברר ששילם מס ביתר זכאי להגיש בקשה.

באילו מקרים יכול להיות שמגיע לי החזר?

הקו המנחה להחזר מס הוא קודם כל חיוב במס, כלומר באם חויבת במס אזי ניתן לדרוש החזר מס. קיימים מקרים רבים לזכאות להחזר אשר נפרט את חלקם (לרשימה המלאה -"החזרי מס"): 

 • החלפת מקומות עבודה;
 • עבודה בחלק מהשנה;
 • זכאות לתואר אקדמאי;
 • הפקדה לקופ"ג/ביטוח חיים באופן עצמאי;
 • עבודה בשני מקומות עבודה או יותר;
 • הפסדים מניירות ערך;
 • חופשת לידה ועוד.

האם תיאום מס והחזר מס זה אותו דבר?

לא. רבים מתבלבלים בין שני המושגים הללו שכן "החזר מס" הינו החזר מס ששולם ביתר ואילו "תיאום מס" הינו התאמת אחוז המס שיש לשלם בגין עבודה אצל מעסיק / מעסיקים נוסף / נוספים או במצבים של קבלת פנסיה / קצבה בנוסף להכנסה ממשכורת. אם עבדת בשני מקומות או יותר או שעבדת במקום אחד ובנוסף קיבלת פנסיה / קצבה ולא ביצעת תיאום מס (לעיתים גם אם ביצעת תיאום מס יכול להיות שאתה זכאי להחזר) אזי תוכל להגיש בקשה להחזר היות וברוב המקרים, על מקור ההכנסה השני, בהעדר תיאום מס, שלמת מס שולי מקסימלי.

כיצד אני מגיש את הבקשה להחזר מס ואילו מסמכים עלי לצרף?

בקשה להחזר מס תוגש על גבי טופס 135 – בקשה להחזר מס הרלוונטי לאותה שנה בגינה מבקשים לבצע את ההחזר (טופס מקוצר) או על גבי טופס 1301 – דין וחשבון על הכנסות (מפורט יותר וכולל מרכיבים נוספים) הרלוונטי לאותה שנה (קישורי הטפסים מתייחסים לשנת 2018).

דוגמאות למסמכים שיש להגיש הינם:

 • טפסי 106 מכלל המעסיקים;
 • טופס 867 אישור שנתי מהבנק הכולל פירוט הכנסות ורווחים מפיקדונות, טופס 867 א'+ב' הכולל פירוט רווחי הון מהשקעות בניירות ערך סחירים בבורסה וטופס 867 ג' הכולל פירוט בגין דיבידנד וריבית מניירות ערך;
 • אישורים שנתיים על הפקדות לקופ"ג ולקרנות השתלמות באופן עצמאי;
 • אישור על זכאות לתואר אקדמאי;
 • אישורים מביטוח לאומי על קצבאות ששולמו כגון: דמי אבטלה, דמי לידה, מילואים ועוד.

 

כל כמה זמן אני יכול להגיש בקשה להחזר מס?

בקשה להחזר מס יכולה להיות עד 6 שנים אחורה כלומר 6 שנים החל משנת המס שקדמה לשנה הנוכחית. לדוגמה: בשנת 2019 ניתן לדרוש החזרים בגין השנים 2018 –2013.

האם אני יכול להגיש טופס אחד בגין כמה שנים יחד?

לא. החזר כאמור הינו לשנת מס אחת ספציפית. כלומר באם אני רוצה להגיש החזר בגין שלוש שנים אזי יש להגיש 3 טפסים נפרדים להחזר כלומר לכל שנה טופס נפרד.

מתי אקבל החזר שהגשתי?

לפי סעיף 160 לפקודת מס הכנסה, אם אינך חייב בהגשת דוח שנתי אזי קבלת ההחזר אמורה להתבצע תוך שנה מיום שנערכה שומה או תוך שנתיים מתום השנה שבה שולם המס – לפי המאוחר. יש לציין כי בפועל ההחזר מתבצע לאחר כמה חודשים. להחזר מצורפים ריבית והצמדה כחוק.

האם יכול להיות מצב שהגשתי דוח להחזר ומס הכנסה יחייב אותי במס?

בהחלט כן. לכן, יש צורך לבצע, קודם לכן, בדיקה יסודית, מקיפה ומקצועית על מנת למנוע ממצבים כאלה להתממש.

האם ניתן להגיש בקשה להחזר מס ללא עזרתו של בעל מקצוע?

כן. ניתן להגיש בקשה להחזר מס ללא עזרתו של בעל מקצוע ובכך לחסוך את מרכיב העמלה, אך אין ספק, שבעל מקצוע אשר מומחה בתחום המיסים ובפרט בהחזרי מס, יוכל לעזור לך לקבל את מה ששייך לך תוך ניצול מירב האפשרויות בדרך להשבה מקסימלית של כספיך עד אשר יופקד בחשבונך.