ביום 16/05/2017, פרסמה רשות המסים את חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז-2017.

המשמעות של הוראת השעה הנה – הגדלת נקודות הזיכוי לאם ולאב עבור ילדיהם עד גיל 5 וזאת לשנים 2017 ו – 2018 בלבד.

לנוכח היתרונות המשמעותיים של הטבה הזו, הוחלט להפוך אותה לקבועה!

 הגדלת נקודות הזיכוי הנה בהתאם לפירוט הבא:

  • בשנת הלידה – 1.5 נקודות זיכוי;
  • בגילאים שנה עד חמש (ילד שטרם מלאו לו שש בשנת המס) – 2.5 נקודות זיכוי.

יש לשים לב כי הוראת השעה מאפשרת לאם בלבד להעביר נקודת זיכוי אחת (מתוך 1.5 נקודות הזיכוי) בגין כל אחד מילדיה שנולד, משנת הלידה לשנה העוקבת.

יודגש – כי לא חל שינוי במספר נקודות הזיכוי בגין ילדים מגיל 6 ואילך.

הוראת שעה זו תחול רטרואקטיבית מיום 1/1/17.

לצפייה בהוראת השעה – לחץ כאן>>

קטגוריות: art

סגור לתגובות