כמה פעמים היו לך שאלות שלא קבלת עליהן תשובות?!

אנו סבורים שלא מעט פעמים ולכן, לאור שאלות רבות וחוזרות, החלטנו לאגד מקבץ תשובות והכוונות מתוך הידע והניסיון המקצועי שלנו.

מע"מ - הינו מס עקיף המוטל על צריכה עפ"י אחוז קבוע המהווה את ההפרש שבין המחיר הסופי לבין סך...

מס הכנסה -  הנו מס ישיר אשר מוטל על רווחיהם והכנסותיהם של חברות ויחידים. כנגד מס זה ניתן...

ביטוח לאומי -  הנו מס ישיר הנגבה ממעסיקים ועובדים הבא להגן על אזרחי המדינה מבחינה כלכלית...

הצהרת הון -  הנה דין וחשבון על נכסים והתחייבויות לתאריך נתון של תושב ישראל למס הכנסה בהתאם...

החזר מס -  הינו זכות הניתנת לנישום שלא חייב בהגשת דוח שנתי לדרוש ממס הכנסה מס ששילם ביתר...