כעובד עצמאי חלה עליך חובה להירשם מיד, רצוי עוד לפני פתיחת העסק או התחלת העבודה במשלח ידך. עניין זה חשוב מאוד היות וכתנאי מקדים והכרחי לקבלת גמלת נפגעי עבודה (בכלל זה דמי פגיעה, גמלת נכות מעבודה או גמלת תלויים) הוא שבעת הפגיעה היית רשום כעובד עצמאי, או שעשית את המוטל עליך כדי להירשם.

יודגש כי רישום במע"מ ובמס הכנסה אינו מהווה רישום במוסד לביטוח לאומי. חובת הרישום במוסד לביטוח לאומי קודמת לחובת תשלום כלשהו.

Posted in: ביטוח לאומי - כללי: