אם ניגשת פיזית לסניף הביטוח הלאומי, התיק ייפתח באופן מיידי. ניתן כמובן לשלוח את טופס  6101 - דין וחשבון רב שנתי בפקס ובכך להימנע מהגעה פיזית.

Posted in: ביטוח לאומי - כללי: