שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעצמאיים מחושבים מההכנסה החייבת ולא מהמחזור העסקי, כלומר לאחר ניכוי הוצאות. להלן טבלה המרכזת את שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה נכון ל 1.1.2019:

 

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע - (שיעור מופחת) 6,164 ש"ח:

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) - 43,890 ש"ח:

 

דמי ביטוח לאומי

 

% 2.87 % 12.83
דמי ביטוח בריאות % 3.10 % 5.00
סה"כ % 5.97 % 17.83

Posted in: ביטוח לאומי - כללי: