בשנה הראשונה, הסכום החודשי מתבסס על-פי הערכתך להכנסות הצפויות בגין אותה שנה אשר עליה הצהרת בעת פתיחת התיק בטופס 6101 - דין וחשבון רב שנתי ובהמשך על–פי השומה האחרונה שהתקבלה ממס הכנסה, שנמצאת בידי המוסד.

Posted in: ביטוח לאומי - כללי: