על מנת לפתוח תיק בביטוח לאומי יש למלא את טופס  6101 - דין וחשבון רב שנתי אשר בו יש לכלול פרטים אישיים, מידע בדבר עיסוקים קודמים וכן, אומדן הכנסות ולהגישו לסניף הקרוב למקום מגוריך. אפשרות נוספת הינה  שליחה בפקס לסניף אליו אתה שייך ולאחר 3 ימיי עסקים להתקשר ולבדוק האם נפתח התיק והכל תקין.

Posted in: ביטוח לאומי - כללי: