אין חובה. את הביטוח הלאומי פחות מעניין במה אתה עוסק כעצמאי אלא מהו הסיווג שלך (עצמאי, שכיר וכו') ומהי רמת ההכנסות שלך. לדוגמה: אם אני חוקר פרטי והחלטתי לאחר כמה שנים בנוסף לפתוח מסעדה גם כעצמאי, אזי אין חובה לשלוח לביטוח הלאומי מכתב לצורך הוספת תחום העיסוק (כמו שמקובל לעשות במע"מ).

כמובן שיש לבחון את הגדלת המקדמות השוטפות היות וצפוי שההכנסה תעלה. בנוסף לטופס 672 – בקשה לתיקון מקדמות, ניתן לשלוח הצהרה בדבר הסיבה שהביאה לבקשת הגדלת המקדמות ולרשום שזה כתוצאה מעיסוק נוסף.

Posted in: ביטוח לאומי - כללי: