כן. ניתן להגדיל / להקטין את גובה המקדמות בגין השנה השוטפת עד 4 פעמים בשנה (כל רבעון) ע"י מילוי טופס 672 - בקשה לתיקון מקדמות.

Posted in: ביטוח לאומי - כללי: