כן. כל תושב ישראל בן  18 ומעלה חייב על פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח לאומי. (חוץ מאישה נשואה שהיא עקרת בית ומי שעלה ארצה לאחר הגיל שנקבע בחוק ).

עובד עצמאי שנרשם בביטוח הלאומי והוא משלם את דמי הביטוח באופן סדיר, יהיה מבוטח בכל ענפי הביטוח, והוא רשאי לתבוע מהביטוח הלאומי כל קצבה, למעט דמי אבטלה וזכויות בגין פשיטות רגל.

Posted in: ביטוח לאומי - כללי: