כן. עם קבלת השומה הסופית של העצמאי ממס הכנסה, מחשב המוסד  לביטוח לאומי מחדש את דמי הביטוח השנתיים שבהם חייב העובד העצמאי  יחד עם המקדמות השוטפות ששילם במהלך השנה ושולח מכתב בדבר הפרשים - הן לזכותו של העובד והן לחובתו.

Posted in: ביטוח לאומי - כללי: