כן. חובה לפתוח תיק בביטוח לאומי גם אם אינך עונה להגדרת "עצמאי" כך שתסווג כ"בעל הכנסה שאינה מעבודה" ובמקרים מסוימים לא תידרש כלל לשלם דמי ביטוח בגין עיסוק זה. אך יש לקחת בחשבון שאם לא תחשב כ"עצמאי", לא תהיה מבוטח ובכך, לא תהיה זכאי לאותן קצבאות כעובד "עצמאי".

Posted in: ביטוח לאומי - כללי: